Kontakty

Sídlo spoločnosti:
Agroinvest Levice, s.r.o.
Mochovská 5
934 05 Levice

IČO: 36 538 566
DIČ:
2020157150
IČDPH: SK2020157150

Office:
Telefón/Fax: +421 36 633 61 68
e-mail: balint@agroinvestlv.sk

SPORTS GARDEN:
Mochovská 5
934 05 Levice

Telefón/Fax: +421 36 622 37 75
mobil: +421 918 506 374
e-mail: sportsgarden@agroinvestlv.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Odd.: Sro, Vložka číslo 12187/N.
Deň zápisu 16.11.2000

Mapa:
 


Zobraziť SPORTS GARDEN na väčšej mape