Profil spoločnosti

AGROINVEST LEVICE, s.r.o.
Mochovská 5
93405 Levice

Spoločnosť je v súčasnosti orientovaná nasledovne:

  • maloobchodné a veľkoobchodné aktivity
  • sprostredkovateľská činnosť
  • vedenie účtovníctva
  • prenájom hnuteľných a nehnuteľných veci
  • prevádzkovanie športových zariadení
  • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu